Všechno se vám vrátí

Již staré dobré lidové pořekadlo praví, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Rovněž lidová moudrost praví: Dej krávě do držky, ona ti dá do dížky. Z tohoto vyplývá naprosto jasně, že se člověku péče vrátí. Pokud se ptáme jaká péče, můžeme celou věc zlehčit tím, že řekneme lakonicky: Všechno. Ale tak snadno to nepůjde. My totiž chceme mluvit o zateplování fasád. Je to drobné nenápadné upozornění pro pesimisty, kteří za tímto stavebním úkonem vidí jen další peněžní výdaje z již tak zadluženého rodinného rozpočtu.

Investice návratná

Ale už Baťa věděl, že musí do výroby nalít prachy, spoustu prachů, aby vydělaly ještě víc týchž. Musíme si tedy uvědomit, že peníze vydané na zabránění tepelným ztrátám se za nějaký čas vrátí ve formě uspořené energie, kterou nemusíme tolik domek, či byt vytápět.