Nejen pro firmy

Naše služby nejsou ale určeny jen pro jednotlivé vlastníky, investory, kteří vlastní spoustu objektů, ale i pro vlastně docela obyčejné lidi. Jak to? Je známo, že po privatizaci značné části bytového fondu bylo nutno zakládat spoustu bytových družstev, družstev či společenství vlastníků, kteří musí společně pečovat o majetek, který každý z nich vlastní, ale který je současně nedělitelně spojen společnými prostorami, společným zájmem o celou budovu a pozemky, k ní náležející.

Šance pro malé

Protože však tito jednotliví vlastníci se často nevyznají ve všech otázkách právních, ekonomických a technických, spojených s jejich budovami, je třeba tyto starosti svěřit odborně kvalifikované firmě. Se Správou nemovitostí Praha můžete ale snadno a levně získat nejen základní administrativní, ekonomicko-právní a technický servis, ale i mnohem víc!

Ohodnoťte příspěvek